ม้าโทรจัน มัลแวร์คือ? What Trojan Horse Malware?

ขอเล่าที่มาของคำนี้ก่อนนะครับโทรจัน หรือ Trojan เป็นคำที่สร้างมาจาก สงคราม Trojan ระหว่าง Troy และ Greece ซึ่งเปรียบถึงม้าโครงไม้ขนาดใหญ่ ม้าไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมือง Troy ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองTroy แล้วให้ทหาร Greeceแสร้งทำเป็นล่าถอยออกไปเมื่อชาวTroy เห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการที่ทางฝ่ายGreece สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าและล่าถอยไปแล้ว Troy จึงลากเข้าไปไว้ในเมืองและฉลองชัยชนะเมื่อตกดึก ทหารGreece ที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ ก็ไต่ลงมาเปิดประตูเมืองให้ทหารที่อยู่นอกประตูเมือง Greeceเข้ามาเผาเมืองและปล้นเมืองTroyได้สำเร็จ เอาละครับ Trojan บางคนเรียก Trojan Virus บางคนเรียก Trojan Malware ซึ่งจัดอยู่ในประเภท Malware อันตรายประเภทนึง ที่สร้าง ความเสียหาย ทำการรบกวน ขโมย ข้อมูล data หรือ netwok บางครั้งก็ดูเป็น application ปกติเลย (Software แปลกๆชอบมาเสนอตัวเองบ่อยๆ หรือ […]