วิธีเปลี่ยน Time Zone ใน Centos 8 Steam (แบบ GUI)

คลิกที่ Activity 2.กดที่ปุ่ม Application 3. กดที่ปุ่ม Setting 4.คลิกที่ปุ่ม Details 5. คลิกที่ปุ่ม Date & Time จะเห็นเมนูในการตั้งเวลาในช่องขวา 6. Automatic Date & Time = (หากกดปุ่ม ON จะต้องต่อ Internet ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติตาม Time Zone ข้างล่าง) 7. Automatic Time Zone = เหมือนว่าระบบจะเลือก Time Zone ให้เองตาม Public IP ของเราในไทยก็เป็น +07 (Bangkok, Thailand) 8.1 แก้วันที่ด้วยตัวเองให้ปิด Automatic จากนั้น คลิกที่ เวลาในช่อง Date & Time 8.2 ปรับเสร็จคลิก […]