7 ที่ควรทำทุกวัน เมื่อคุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT

IT Infrastructure มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน ถ้าวันนี้ IT ของคุณหยุดทำงาน ลองนึกถึงผลเสียที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง นั่นคือเหตุผล ทำไมจึงควรตรวจสอบระบบ IT ทุกวัน! ปัญหาดังกล่าวนั้นเราสามารถหยุดมันได้ หากเราพบปัญหานั้นโดยเร็ว สิ่งที่ควรตรวจสอบทุกวันมีดังนี้ 1.       ประสิทธิภาพ (Performance) –          Disk Space: พื้นที่ดิสก์ที่เหลืออยู่บนฮาร์ดไดรฟ์หรือpool ควรได้รับการตรวจสอบ หากจากพื้นที่ดิสก์เหลือน้อยอาจทำให้ เครื่องทำงานช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดไฟล์ และหมั่นทำ Defragment ลบขยะ ที่ไม่ได้ใช้งาน –          CPU: ไม่ควรเกิน 50% ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน หากมีการใช้งานสูงเกิน 90% อาจจะทำให้เครื่องรวนและค้าง ดังนั้นควรเช็คว่าอะไรที่ทำให้ CPU สูงโดยตรวจสอบจาก Task Manager –          RAM: วิธีตรวจสอบเบื้องต้นก็ที่ Task Manager เช่นกัน ตรวจสอบว่าขณะที่เราไม่เปิดโปรแกรมใดๆ ใช้ ไปเท่าไหร่ เมื่อเราเปิดเกมส์ใช้ ไปเท่าไหร่ อาจจะใช้ […]