ไวรัสหนอนคือ? What is Worm?

Worm จัดว่าเป็น Malware ประเภทหนึ่ง ลักษณะการทำงานคล้าย Virus แต่ก็มีจุดทีแตกต่างอยู่บ้าง ตามบทความก่อนหน้าที่เราพูดถึงกันเรื่อง Virus ผู้ใช้งานต้องทำการ ติดตั้ง, เปิดไฟล์ หรือคลิกใช้งาน macro
แต่สำหรับ Worm จะแพร่กระจายตัวเองได้โดยไม่ผ่านการตอบสนองหรือผ่านการกระทำใดๆจากผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น Worm Stuxnet virus

การแพร่เชื้อ
Worm จะทำการแพร่ ไปยัง Network ผ่านช่องโหว่ต่างเช่่น system หรือ application ที่ยังไม่ได้ patch เช่น MS08-067, MS01_033 ของ Microsoft
หรือการโจมตีแบบ buffer overflow attack เพื่อเอา worm ไปวาง

อาการ
สามารถทำให้ network traffic หรือ System ช้ามากๆ เนื่องจากมันกำลังแพร่กระจายโดยการ replicate ตัวเองโดยใช้ CPU/RAM ของเครื่องต่างๆ ที่ติด worm บางครั้งอาจทำให้ระบบ down ได้เลย

 • Computer มีประสิทธิภาพช้ามีอาการชะงักหรือค้าง
 • มีการเปิดโปรแกรม หรือ run ไฟล์บางอย่างอัตโนมัติ
 • web browser ทำงานผิดปกติ หน้าขาว และอาการแปลกๆ
 • Computer มีหน้าจอผิดปกติตัวอักษร รูปภาพ เสียง อื่นๆ
 • Firewall หรือ Device Security มี Alarm
 • ไฟล์หาย หรือ ถูกแก้ไข
 • อาจจะมีไฟล์แปลกๆที่หน้า desktop
 • Error แสดงใน Window Event
 • มีการส่ง email หรือ connect ไปยังใครที่ผู้ใช้งานไม่รู้จัก

ความเสียหายที่ตามมา

 • ข้อมูลเสียหายเป็นวงกว้างเพราะ worm จะทำการแพร่ไปยังเครื่องอื่นๆ อย่างรวดเร็ว
 • ธุรกิจชะงัก พนักงานทำงานต่อไม่ได้
 • เสียเงินค่ากู้คืนข้อมูล หากไม่มี backup ไว้ ก็จะยิ่งยากเข้าไปอีก

วิธีการป้องกัน

 • หา admin เก่งๆ อย่าง Sec2you ดูแลระบบ
 • อัพเดทข้อมูลโปรแกรมป้อกัน Virus เสมอ (Signature-base, Software Patch, OS Version และ Hotfix) และเปิดใช้งาน Firewall เปิด port เท่าที่จำเป็น
 • หมั่นทำการสแกน Virus บ้างไม่ว่าจะตั้ง Schedule หรือ Manual
 • หลีกเลี่ยงการเปิด email แปลกๆหรือน่าสงสัย
 • ไม่ใช้ software เถื่อนที่มี crack

ขอบคุณภาพจาก:https://cse.osu.edu/

Leave a Reply

Your email address will not be published.