บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านมาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “เทคนิคการบริหารจัดการ Microsoft Teams สำหรับผู้ดูแลระบบ”
โดยท่านจะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้านการ Deploy และกำกับดูแล Microsoft Teams รวมทั้งการจัดการด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams การจัดการการประชุมและกิจกรรมถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ โดยสามารถพูดคุยสอบถามกับวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด รับจำนวนจำกัด!


รายละเอียด

หัวข้อ: การบริหารจัดการ Microsoft Teams สำหรับผู้ดูแลระบบ
วัน-เวลา: วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2021 เวลา 13:30 UTC+07 – 17:00 UTC+07
ผู้บรรยาย: Microsoft Thailand
ช่องทางการบรรยาย: Online โดยใช้ Microsoft Team
ราคา: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/288024/157-GQE-382?fbclid=IwAR2VoZrtu6nn65WfuTCkc5cs7HD-XuB4l_m_njvJgLUS7g3hhEDYOyZifDE

 

ที่มา: Microsoft Thailand

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.