1. คลิกที่ Activity

2.กดที่ปุ่ม Application

3. กดที่ปุ่ม Setting

4.คลิกที่ปุ่ม Details

5. คลิกที่ปุ่ม Date & Time จะเห็นเมนูในการตั้งเวลาในช่องขวา

6. Automatic Date & Time = (หากกดปุ่ม ON จะต้องต่อ Internet ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติตาม Time Zone ข้างล่าง)

7. Automatic Time Zone = เหมือนว่าระบบจะเลือก Time Zone ให้เองตาม Public IP ของเราในไทยก็เป็น +07 (Bangkok, Thailand)

8.1 แก้วันที่ด้วยตัวเองให้ปิด Automatic จากนั้น คลิกที่ เวลาในช่อง Date & Time

8.2 ปรับเสร็จคลิก x ได้เลย

9.1 ตั้ง Timezone ด้วยตัวเอง ให้ปิด Automatic คลิกที่ Timezone

9.2 เลือก Timezone จากนั้นคลิก x ออกได้เลย

เรียบร้อยแล้วครับ ในการปรับ Timezone ใน Centos8 Stream ในส่วนของ Default GUI ที่ใช้ก็คือ GNOME ใน Version 3.32.2 ง่ายมากๆ